Nasze Liceum

Strona główna  →  Nasze Liceum → O nas

O nas

Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy pod patronatem Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o. o. – idea jego powstania pojawiła się już kilka lat temu. Celem nadrzędnym było stworzenie liceum, które wyposaży każdego absolwenta w kompetencje pozwalające sprostać wyzwaniom przed jakimi stanie u progu dorosłości.

9 marca 2022 r. w Jaworze został podpisany list intencyjny dotyczący utworzenia Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy  pomiędzy DPFA Europrymus Sp. z o.o. a Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o. o.


Szkoła mieści się w Legnicy przy ul. Radosnej 17 w budynku VII LO.

Atutami szkoły z pewnością są:

  • nauka przez działanie,

  • skuteczne przygotowywanie do matury i wymarzonych studiów,

  • wspieranie uczniów w rozwijaniu ich indywidualności,

  • troska o dobre warunki edukacji,

  • motywowanie do rozwijania talentów i zainteresowań uczniów,

  • współpraca z innymi szkołami w kraju i za granicą.