Nasze Liceum

Strona główna  →  Nasze Liceum → Cele i koncepcja

Cele i koncepcja

W odpowiedzi na potrzeby rynku pracy skupiamy się na zaopatrzeniu naszych absolwentów w umiejętności przyszłości, wśród których najczęściej wymieniane są: aktywna nauka, współdziałanie, myślenie logiczne i krytyczne, negocjowanie, komunikowanie się, programowanie oraz uczenie siebie i innych. W procesie kształcenia staramy się pokazać w jaki sposób nauka kształtuje rzeczywistość i relacje międzyludzkie, daje siłę by zmieniać świat, jest czynnikiem budowania silnych społeczeństw i rozwoju gospodarki.

Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy:

  • Rozwija samodzielność, pozwala zrozumieć świat,
  • Jest otwarte na współczesne metody w edukacji,
  • Intensywnie naucza dwóch języków nowożytnych – języka niemieckiego i języka angielskiego oraz przygotowuje do certyfikatów językowych,
  • Wykorzystuje nowe technologie w edukacji,
  • Dba o potrzeby uczniów w związku z przygotowaniem do matury,
  • Troszczy się o dobre warunki edukacji,
  • Posiada bogato wyposażone sale dydaktyczne,
  • Tworzy dobrą atmosferę sprzyjającą nauce,
  • Dba o bezpieczeństwo swoich uczniów,
  • Posiada dobrze wykwalifikowaną i sprzyjającą uczniowi kadrę pedagogiczną.