Szukaj
Close this search box.

Nasze profile

Strona główna  →  Nasze profile 

Profil politechniczny

Adresowany do uczniów o szczególnych zainteresowaniach naukami ścisłymi. Nauka na tym profilu przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki oraz podjęcia studiów na wszystkich uczelniach technicznych, uniwersytetach i kierunkach inżynierskich. Oprócz lekcji z przedmiotów rozszerzonych proponujemy udział w wykładach, warsztatach i pokazach organizowanych przez uczelnie wyższe. Klasa objęta patronatem Mercedes-Benz Manufacturing Poland – w ramach współpracy przewidziane są wycieczki tematyczne, podczas których uczniowie-uczestnicy zapoznają się z przebiegiem procesu produkcyjnego.

 

Główne zalety:

 

 • Rozszerzona matematyka i fizyka
 • Patronat Mercedes-Benz Manufacturing Poland – wiodącego producenta z branży automotive
 • Mikropraktyki u partnerów kooperujących

Profil pedagogiczno-psychologiczny

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodych ludzi tematyką społeczną, pracą z ludźmi proponujemy naukę na profilu pedagogiczno-psychologicznym. Uczniowie poznają najważniejsze zagadnienia nauk społecznych, takich jak psychologia, pedagogika, socjologia. Zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać mi.in w placówkach oświatowo-wychowawczych. Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych w przyszłości, takimi zawodami jak: psycholog, pedagog, wychowawca domu dziecka, ośrodka pomocy społecznej, doradca zawodowy, terapeuta, filolog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz, dziennikarz, politolog itp. Uczniowie tego profilu będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz brać udział w wykładach prowadzonych przez pracowników szkół wyższych. Istotnym elementem są przedmioty uzupełniające, takie jak: podstawy psychologii, psychologia ogólna i psychologia społeczna.

 

Główne zalety:

 

 • Rozszerzona biologia, j. polski, wos/j. angielski
 • Przedmioty uzupełniające
 • Duże zapotrzebowanie na rynku pracy

Profil humanistyczno-prawny

Program skierowany do uczniów o zainteresowaniach humanistycznych, którzy będą rozwijać swoje uzdolnienia poprzez: uczestnictwo w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników Prawa i Administracji, Dziennikarstwa oraz Polonistyki; udział w rozprawach sądowych; warsztaty dziennikarskie i prawnicze; uczestnictwo w spektaklach teatralnych, filmowych i wystawach; redagowanie gazetki szkolnej; wizyty w radiu oraz wydawnictwach prasowych. Profil przygotowuje do szeroko ujętych studiów humanistycznych. Absolwenci tej klasy będą mogli ubiegać się o przyjęcie na następujące kierunki studiów: filologia, historia, prawo, administracja, dziennikarstwo, psychologia, pedagogika, politologia, kulturoznawstwo i stosunki międzynarodowe.

 

Główne zalety:

 

 • Rozszerzona historia i wos
 • Wykłady i zajęcia z pracownikami wyższych uczelni humanistycznych
 • Udział w rozprawach sądowych i warsztatach dziennikarskich

Profil biologiczno-sportowy

Kierunek kształcenia dla osób, które planują podjęcie studiów na Akademii Wychowania Fizycznego zarówno na kierunku Fizjoterapia, Turystyka i Sport oraz Wychowanie Fizyczne, uczniów którzy wiążą swoją przyszłość ze studiami medycznymi, farmacją, weterynarią, ratownictwem medycznym, kosmetologią. Uczeń podczas nauki na tym profilu poznaje podstawy wiedzy z anatomii, fizjologii, odnowy biologicznej, treningu motorycznego oraz wzbogaca umiejętności techniczne ze wszystkich dyscyplin. Szkoła dysponuje bogatą bazą sportową, do której należy zaliczyć: halę sportową, siłownię, salkę z rowerami spinningowymi, boisko z nawierzchnią tartanową, bieżnię, skocznię do skoku w dal. Uczniowie również będą korzystali z sauny, kriokomory i odbywali zajęcia na basenie doskonaląc technikę pływania – a dla początkujących naukę pływania od podstaw.

 

Główne zalety:

 

 • Rozszerzona biologia i chemia
 • Bogata baza sportowa placówki
 • Dodatkowe zajęcia sportowe